Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

ΕΡΙΦΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ:
Μέση Κωμωδία.Από το έργο του σώζωνται τριάντα συνολικά τίτλοι, από εφτά αποσπάσματα που έσωσε ο Αθηναίος.Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τις τρείς μοναδικές κωμωδίες που σώθηκαν οι τίτλοι τους: Αίολος , Μελίβοια , Πελτασταί.
Για την κωμωδία Μελίβοια, κατηγορήται από τον Αθηναίο, πως έχει λογοκλέψει από τον Αντιφάνη «τα ιαμβεία προθείς ως ίδια του Αντιφάνους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου